Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Polonijnej Częstochowa

Częstochowa | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+