Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Chełmińskim Domu Kultury Chełmno

Chełmno | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+