Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury Barcin

Barcin | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+