Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Papieskim Wydziale Teologicznym Wrocław

Wrocław | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+