Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski Brodnica

Brodnica | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+