Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym Bydgoszcz

Bydgoszcz | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+