Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa

Częstochowa | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+