Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Zarzadzania "Edukacja" Kłodzko

Kłodzko | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+