Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” Płock

Płock | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+