Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmie pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Chełmskiego Towarzystwa Naukowego Chełm

Chełm | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+