Uniwersytet Trzeciego Wieku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Koszalin

Koszalin | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+