Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+