Uniwersytet Trzeciego Wieku “Wiatrak” Bydgoszcz

Bydgoszcz | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+