Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Sosnowiec

Sosnowiec | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+