Uniwersytet Złotego Wieku “Pokolenia” Prudnik

Prudnik | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+