VII Kongres Gospodarki Senioralnej

Warszawa, Wydarzenie