Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zamiejscowym GSW Milenium Wągrowiec

Wągrowiec | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+