Warszataty dla pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym z job craftingu

Cała Polska, Wydarzenie