Warsztaty dla edukatorów senioralnych

Jaroszów, Wydarzenie