Wojewódzka Konferencja Uniwersytów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, Społecznych Rad Seniorów z udziałem Flexi

27 października 2021 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły