“WzMOCnieni — innowacyjny program osiągania dobrostanu w wieku senioralnym” — start projektu!

On-line, Wydarzenie