Zajęcia edukacyjne dotyczące seksualności dla osób dojrzałych w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Wydarzenie