Zajęcia usprawniające z elementami boksu.

Poznań, Wydarzenie