„[...] Warto aktywizować dojrzałych oraz edukować młodszych, bowiem suma tych elementów stworzy wartość kompletną”. Epilog po Konferencji Senior-Care Wrocław 2022

27 października 2022 | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Wywiady