Wiek wciąż stanowi barierę na rynku pracy? Czy stereotypy dyskryminują?

13 grudnia 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły