„Życie jest płynącą ustawicznie energią”, czyli #DoPowiedzenia z Grażyną Zalewską-Pawlisz

16 marca 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Materiały video