kierownik administracji/kadry - doświadczenie 20 lat

Anna, Gdynia

Obserwuj

Szczegóły profilu

kierownik administracji/kadry - doświadczenie 20 lat

Kontakt: Anna

Dyspozycyjność:

 • Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 18:00

Umiejętności:

 • Biuro/ Administracja

Opis specjalisty

KIEROWNIK ADMINISTRACJI

 • ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe i celowe wykorzystywanie środków finansowych,
 • przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej, prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • sporządzanie planów remontowych i inwestycyjnych budynku użyteczności publicznej, nadzorowanie robót budowlanych,
 • nadzór i koordynacja sprawności technicznej budynku, stan wszystkich instalacji, ich przeglądy i konserwacja, przeglądy gwarancyjne, bieżące remonty i naprawy,
 • obowiązki pracownika służby bhp m.in. szkolenia wstępne-instruktaż ogólny, współpraca z pracodawcę w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej i dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi,
 • pozyskiwanie środków finansowych, programy i projekty przeznaczone dla placówek oświatowych,
 • ewidencjonowanie majątku jednostki oraz prowadzenie inwentaryzacji,
 • prowadzenie i dekretacja dokumentacji kadrowej zgodnie z wymogami prawnymi, obsługa pracowników w zakresie procedur kadrowych

KADRY:

 • prowadzenie dokumentacji personalnej związanej z nawiązywaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy pracowników administracji, obsługi i nauczycieli (m.in. umowy, akta osobowe, ewidencja czasu czas pracy, odpowiedzialność materialna, nagrody i odprawy emerytalno-rentowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 • koordynacja rozwoju zawodowego pracowników placówki dotyczących: awansu zawodowego nauczyciela, podnoszeniu kwalifikacji administracji i obsługi np. aktualizacja obwiązujących aktów prawnych, wdrażanie nowych procedur obowiązujących w placówce,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań do instytucji zewnętrznych związanych z ruchem kadrowym,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy m.in. ustaw: kodeks pracy, karta nauczyciela, pracownikach samorządowych, prawo oświatowe,
 • współudział w opracowywaniu regulaminu pracy oraz procedur bezpieczeństwa wewnętrznego w placówce oświatowej,
 • komunikacja z pracownikami w sprawach bieżących zapytań dotyczących administracji personalnej,
 • prowadzenie rozmów rekrutacyjnych od stanowiska najniższego szczebla, przez specjalistów i kierowników,
 • prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • koordynacja badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i sporządzanie dokumentacji z zakresu BHP,
 • wsparcie merytoryczne zespołu płacowego,

SPECJALISTA DS. CELNYCH I ZAOPATRZENIA:

 • utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z kontrahentem, negocjacje handlowe, pozyskiwanie i ocena dostawców oraz odbiorców,
 • planowanie, kontrola i realizacja zamówień materiałów i wyrobów gotowych do celów produkcyjnych i kooperacji,
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z organami administracji państwowej w zakresie procedur administracyjno finansowych i celnych.Jesteś zainteresowany
ofertą tego specjalisty?

Wyślij zgłoszenie

Zobacz podobne oferty

Praca biurowa
Obserwuj
Praca biurowa
Daniela, Gdynia

Praca biurowa

Doswiadczenie w pracy biurowej, komunukatywna,znajomosc j.angielskiego,rosyjskiego,prawo jazdy, samodzielnosc, odpowiedzialna i dyspozycyjna
Czytaj dalej
Szukam pracy biurowej
Obserwuj
Szukam pracy biurowej
Daniela, Gdynia

Szukam pracy biurowej

Doswiadczenie w pracy biurowej, komunikatuwna, odpowiedzialna, dyspozycyjna, prawo jazdy, znajomosc j.angielskiego i rosyjskiego
Czytaj dalej