Dlaczego „cechy nie są przyspawane do PESEL-u”? Wywiad z Izabelą Albrychiewicz, CEO polskiego oddziału GroupM, kandydatką w Plebiscycie „21 Osób Flexi na XXI wiek”

21 marca 2022 | Sprawy zawodowe/ pracownicze/ branżowe | Wywiady