#DoPowiedzenia cz. 3, czyli co przesądza o skutecznej rekrutacji? Kiedy sięgniemy szerzej po kandydatów 50+?

18 stycznia 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Materiały video