Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości.

Łódż, Wydarzenie