Jakich kompetencji miękkich poszukują pracodawcy u kandydatów do pracy? Na ile kandydaci 50+ spełniają te oczekiwania?

08 listopada 2021 | Sprawy zawodowe/ pracownicze/ branżowe | Artykuły