Panel ekspercki „Pracownik 50+”. Część II: Jak znajdować i pozyskiwać pracowników 50+? Ciekawe przykłady zarządzania wiekiem w firmach.

07 czerwca 2021 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Materiały video