Panel ekspercki „Pracownik 50+”. Część III: Jakie są korzyści z zatrudniania pracowników 50+?

07 czerwca 2021 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Materiały video

Flexi dla firm i HR

Portal dedykowany osobom z doświadczeniem