„Stop” dyskryminacji zawodowej ze względu na wiek? Deklaracje a pierwsze „jaskółki” zmiany postaw!

12 kwietnia 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły