Wyniki raportu SeniorApp pt.: „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce”

28 listopada 2022 | Usługi socjalne/ Pomoc społeczna | Artykuły