Jak zmienia się jakość kandydatów do pracy? A jak metody poszukiwań, rekrutacji i selekcji nowych pracowników?

04 stycznia 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Materiały video