Jak zatrudniać legalnie uchodźców z Ukrainy? Legalizacja pobytu, wsparcie finansowe, nauka, świadczenia zdrowotne i społeczne

08 marca 2022 | Agresja w Ukrainie | Artykuły

Flexi dla firm i HR

Portal dedykowany osobom z doświadczeniem