Często zadawane pytania

Dla użytkownika

O portalu Flexi.pl

Flexi.pl to portal internetowy, na którym znajdują się oferty dotyczące zatrudnienia (oferty pracy) i ogłoszenia dopasowane do potrzeb i możliwości osób 50+.

Portal umożliwia zarejestrowanym użytkownikom aplikowanie na oferty dotyczące zatrudnienia (oferty pracy), zamieszczanie ofert dotyczących zatrudnienia (ofert pracy), odpowiadanie na ogłoszenia specjalisty, zamieszczanie ogłoszeń specjalisty, zgłaszanie się na ogłoszenia dotyczące wolontariatu lub wydarzeń, zamieszczanie ogłoszeń dotyczących wolontariatu lub wydarzeń.

Więcej o tym, co oferuje portal, można znaleźć na stronie Zobacz, jakie korzyści znajdziesz na Flexi.pl.
 

Jako użytkownik indywidualny (osoba prywatna) na Flexi.pl bezpłatnie możesz dokonać rejestracji, założyć profil użytkownika, aplikować na wszystkie typy ogłoszeń (oferta pracy, ogłoszenie specjalisty, ogłoszenie dotyczące wydarzenia, ogłoszenie dotyczące wolontariatu, ogłoszenie dotyczące produktu lub usługi) oraz opublikować każdy typ ogłoszenia (oferta pracy, ogłoszenie specjalisty, ogłoszenie dotyczące wydarzenia, ogłoszenie dotycząc wolontariatu).

Odpłatne jest jedynie publikowanie przez firmy (podmioty komercyjne, zarejestrowane w ramach konta "instytucja") ofert pracy oraz ogłoszeń dotyczących produktów lub usług.  

Rejestracja, logowania i profil

Rejestracja na portalu Flexi.pl jest bezpłatna i odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk „Rejestracja/ Logowanie” widoczny na górze strony głównej, po prawej stronie. Rejestracja na portalu jest wykonywana jednorazowo. W przypadku kolejnych odwiedzin na portalu wystarczy logowanie do portalu, które również może odbyć się poprzez wspomniany przycisk lub w innych miejscach, do których dostęp mają jedynie zalogowani użytkownicy. 

Portal nie posiada takiej funkcjonalności jak "Przypomnienie hasła". W przypadku, gdy użytkownik nie może sobie przypomnieć hasła, jakie podał przy rejestracji możliwa jest jego zmiana. Odbywa się ona poprzez kliknięcia w okienku logowania/ rejestracji w tekst "Zapomniałeś hasła?", który przeprowadzi użytkownika do okienka umożliwiającego podanie adres e-mail i wymazanie dotychczasowego hasła. 

Profil użytkownika zakłada się automatycznie, po zarejestrowaniu się na portalu. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych działań. Aby założyć profil użytkownika należy kliknąć w przycisk „Rejestracja/Logowanie” widoczny na górze strony głównej, po prawej stronie. Następnie, na kolejnym ekranie umożliwiającym logowanie/ rejestrację, należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj konto”. Następuje wówczas przejście do formularza rejestracyjnego. Po uzupełnieniu podstawowych informacji (adres e-mail, hasło, imię, numer telefonu, wiek), akceptacji Regulaminu portalu i wybraniu opcji „Zarejestruj konto” zostanie przesłana na adres e-mail wiadomość z linkiem do aktywacji konta. Po kliknięciu w ten link dokończony zostanie proces rejestracji i profil użytkownika będzie założony.

W ramach profilu użytkownika dostępne są następujące sekcje:

 1. Moje dane - miejsce, w którym są dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji
 2. Profil zawodowy - miejsce, w którym Użytkownik może wpisać swoje dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowej i wygenerować CV
 3. Moje aplikacje - miejsce, w którym są odpowiedzi Użytkownika przesłane na ogłoszenia (oferty pracy, ogłoszenia specjalistów, ogłoszenia dotyczące wydarzeń oraz ogłoszenia dotyczące wolontariatu)
 4. Moje ogłoszenia - miejsce, w którym są ogłoszenia zamieszczone przez Użytkownika na portalu (oferty pracy, ogłoszenie specjalisty, ogłoszenie dotyczące wydarzeń, ogłoszenie dotyczące wolontariatu, ogłoszenie dotyczące produktu lub usługi)
 5. Obserwowane - miejsce, w którym są ogłoszenia (oferty pracy, ogłoszenie specjalisty, ogłoszenie dotyczące wydarzeń, ogłoszenie dotyczące wolontariatu, ogłoszenie dotyczące produktu lub usługi) oznaczone przez Użytkownika jako obserwowane 
 6. Ustawienia konta - miejsca, w którym Użytkownik może zrezygnować z newslettera albo usunąć swój profil użytkownika 

Nie, nie ma potrzeby uzupełniania od razu wszystkich danych. Zachęcamy do wypełnienia profilu zawodowego, dzięki któremu w łatwy sposób możliwe jest utworzenie pliku pdf z CV i aplikowania na oferty pracy dostępne na portalu. 

W ramach profilu użytkownika dostępne są następujące sekcje:

 1. Moje dane - miejsce, w którym są dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji
 2. Profil zawodowy - miejsce, w którym Użytkownik może wpisać swoje dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowej i wygenerować CV
 3. Moje aplikacje - miejsce, w którym są odpowiedzi Użytkownika przesłane na ogłoszenia (oferty pracy, ogłoszenia specjalistów, ogłoszenia dotyczące wydarzeń oraz ogłoszenia dotyczące wolontariatu)
 4. Moje ogłoszenia - miejsce, w którym są ogłoszenia zamieszczone przez Użytkownika na portalu (oferty pracy, ogłoszenie specjalisty, ogłoszenie dotyczące wydarzeń, ogłoszenie dotyczące wolontariatu, ogłoszenie dotyczące produktu lub usługi)
 5. Obserwowane - miejsce, w którym są ogłoszenia (oferty pracy, ogłoszenie specjalisty, ogłoszenie dotyczące wydarzeń, ogłoszenie dotyczące wolontariatu, ogłoszenie dotyczące produktu lub usługi) oznaczone przez Użytkownika jako obserwowane 
 6. Ustawienia konta - miejsca, w którym Użytkownik może zrezygnować z newslettera albo usunąć swój profil użytkownika 

Wypowiedzieć umowę można poprzez wejście w Profil Użytkownika, ustawienia konta, zaznaczenie kratki z wypowiedzeniem umowy.


Takie konto staje się natychmiast nieaktywne a umowa jest rozwiązana.

Ogłoszenia

Dla użytkowników zarejestrowanych jako osoby prywatne publikowanie wszystkich rodzajów ogłoszeń (oferta pracy, ogłoszenie specjalisty, ogłoszenie dotyczące wolontariatu, ogłoszenie dotyczące wydarzenia, ogłoszenie dotyczące produktu lub usługi) jest bezpłatne. 

Odpłatne jest jedynie publikowanie przez firmy (podmioty komercyjne, zarejestrowane w ramach konta "instytucja") ofert pracy oraz ogłoszeń dotyczących produktów lub usług.  

 

W przypadku zarejestrowania konta jako osoba prywatna możliwe jest zamieszczenie na Flexi.pl różnego rodzaju ogłoszenia:

Każde z tych ogłoszeń można zamieścić poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza:

Zamieszczenie ogłoszenia jest możliwe jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. W przypadku ogłoszenia specjalisty formularz umożliwia jednoczesną rejestrację i dodanie treści ogłoszenia (ogłoszenie jest publikowane po aktywowaniu konta poprzez link aktywacyjny). 

Jako użytkownik indywidualny (osoba prywatna) na Flexi.pl bezpłatnie możesz  opublikować każdy typ ogłoszenia (oferta pracy, ogłoszenie specjalisty, ogłoszenie dotyczące wydarzenia, ogłoszenie dotycząc wolontariatu).

Odpłatne jest jedynie publikowanie przez firmy (podmioty komercyjne, zarejestrowane w ramach konta "instytucja") ofert pracy oraz ogłoszeń dotyczących produktów lub usług.  

Na każdy rodzaj ogłoszenia (oferta pracy, ogłoszenie specjalisty, ogłoszenie dotyczące wolontariatu, ogłoszenie dotyczące wydarzenia) można zgłosić się bezpośrednio pod szczegółami danego ogłoszenia. Zgłaszanie się (aplikowanie) na poszczególne ogłoszenia jest możliwe tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. Po wysłaniu odpowiedzi wszystkie zgłoszenia wraz z ogłoszeniami, do których się odnoszą są dostępne w profilu użytkownika, w zakładce „Moje aplikacje”. Potwierdzenie takiej aplikacji przychodzi również na adres e-mail podany w rejestracji. 

Ogłoszenie po opublikowaniu na portalu jest widoczne w profilu użytkownika, w zakładce „Moje ogłoszenia”. Pod nim znajdują się odpowiedzi – zgłoszenie innych użytkowników na to ogłoszenie.  

Wszystkie ogłoszenia znajdują się w profilu użytkownika, w zakładce „Moje ogłoszenia”. Ogłoszenia, które już są zakończone znajdują się w podsekcji "Zakończone". 

Po dodaniu oferty pracy z konta Użytkownika, oferta posiada status „do moderacji” i jest weryfikowana przez Moderatora..

Po pomyślnej weryfikacji przez Moderatora, oferta pracy będzie miała status „opublikowana” i będzie widoczna na stronie w zakładce „Oferty pracy”.

Każde ogłoszenie można edytować przechodząc do Profilu Użytkownika -> sekcja „Moje Ogłoszenia” (menu z sekcjami w Profilu Użytkownika znajduje się po lewej stronie).

W sekcji „Moje ogłoszenia” są dostępne 3 zakładki:
Oferty pracy, Baza specjalistów i Aktywność 50+.

Możliwość edytowania jest przy każdym ogłoszeniu ([koło zębate] Ustawienia -> Edytuj).

Należy pamiętać, że każda edycja oferty pracy prowadzi do zmiany statusu oferty na „do moderacji’. Taka oferta ponownie przechodzi weryfikację przez Moderatora.

Ogłoszenie specjalisty i ogłoszenie dotyczące wydarzenia lub wolontariatu są od razu publikowane na portalu.

 

Każde ogłoszenie można usunąć przechodząc do Profilu Użytkownika -> sekcja „Moje Ogłoszenia” (menu z sekcjami w Profilu Użytkownika znajduje się po lewej stronie).

W sekcji „Moje ogłoszenia” są dostępne 3 zakładki:
Oferty pracy, Baza specjalistów i Aktywność 50+.

Możliwość usuwania jest przy każdym ogłoszeniu ([koło zębate] Ustawienia -> Usuń).

Należy pamiętać, że usunięcie ogłoszenia jest działaniem nieodwracalnym i dokonuje się od razu po kliknięciu "Usuń".
 

 

Maile, powiadomienia i newsletter

Utworzenie profilu użytkownika jest powiązane z rejestracją na portalu i nie wymaga dodatkowych działań. Potwierdzenie dotyczy rejestracji – aktywacji konta na portalu i jest równoznaczne z jego utworzeniem. Nie przychodzi osobna wiadomość dotycząca samego profilu. Jeśli rejestracja przebiegła prawidłowo i potwierdzony został linka aktywacyjny w mailu, to profil jest utworzony. Można do niego przejść po zalogowaniu (Przycisk "Rejestracja/ Logowanie"), klikając w napis "Przejdź do profilu" w prawym górnym rogu.

Do newslettera można się zapisać na dedykowane do tego podstronie (przejdź do podstrony z zapisami).

Na chwilę obecną można zapisać się do jednej lub do obu grup tematycznych (Newsletter 50+, Newsletter dla HR i Biznesu). 

Zgodnie z Regulaminem usługi newsletter rezygnacja z otrzymywania newslettera może się odbyć poprzez kliknięcie w odpowiedni link przesyłany w każdej wiadomości newsletter albo zgłoszenie tego poprzez formularz kontaktowy dostępny na portalu.

Z newslettera można zrezygnować również wchodząc na Profil Użytkownika,  ustawienia konta, zaznaczenie kratki z rezygnacją z newslettera.

Rezygnacja z usługi newsletter skutkuje niezwłocznym rozwiązaniem umowy, przy czym z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany do systemu wysyłania wiadomości, zaprzestanie świadczenia usługi newsletter, może nastąpić w terminie do 3 dni roboczych.

Wiadomość z linkiem do aktywacji konta jest przesyłana na adres mailowy podany przy rejestracji na Flexi.pl. Jeśli nie otrzymałeś/aś wiadomości, sprawdź poprawność adresu mailowego. Jeśli adres mailowy jest nieprawidłowy, należy założyć nowe konto z poprawnym adresem. Jeśli adres mailowy jest prawidłowy, sprawdź folder spam na swojej skrzynce pocztowej. Jeśli tam również nie będzie maila z linkiem, skontaktuj się z Infolinią Flexi.pl.

Pomoc i kontakt

W przypadku pojawiających pytań lub wątpliwości zachęcamy do przejrzenia informacji w dziale „Często zadawane pytania”. Jeśli w taki sposób nie udało się uzyskać odpowiedzi, to wówczas można się skontaktować poprzez wypełnienie formularza kontaktowego albo kontakt telefoniczny na naszą infolinię. 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie

Skontakuj się z nami